เกี่ยวกับเรา


นับแต่ปีก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2540 บริษัท กรีนสยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนปรัชญาพื้นฐานของความอ่อนน้อมถ่อมตัว มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหน้าที่ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และมั่นใจทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้า และบริการ ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระจายสินค้าให้ครอบคลุมไปยังประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านเครือข่ายและพันธมิตรอันแข็งแกร่งในต่างประเทศ ลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าคุณภาพสูงของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกสบาย

 

ปณิธานสู่ความเป็นเลิศ

 

  • เว็บไซต์นี้ควรเปิดใน Microsoft Edge หรือ Google Chrome version 51.X (หรือสูงกว่า)