1 2 3 4

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง

ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ราคาภายในประเทศ 13.30 บาท/กิโลกรัม.
ราคาส่งออก 455 USD./ตัน

อ้างอิงจาก:  Thai Tapioca Starch Association

ราคาย้อนหลัง > >

  ข่าวสาร

-- อยู่ระหว่างการปรับปรุง --


กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม > >


 

  • Recommended viewing with Microsoft Edge or Google Chrome version 51.X (or higher)