แป้งมันสัมปะหลัง | สินค้า


แป้งมันสำปะหลัง “อาจิกาม่า” ( Ajikama ) ทำจากหัวมันสำปะหลังสด เพื่อให้ได้แป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังนี้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น ISO9001:2000, HACCP, GMP และ เครื่องหมายฮาลาล

แป้งมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยประเภทหนึ่ง มีการปลูกกระจัดการจายทั้วไป แต่ส่วนใหญ่จะปลูกกันมากใน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แป้งมันสำปะหลังของบริษัท กรีนสยาม จำกัด ผลิตจากโรงงานมาตรฐานอันทันสมัย ในจังหวัดนครราชสีมาและสระแก้ว เพื่อให้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า แป้งมันสำปะหลังที่ได้มีความมันวาว ปราศจากกลิ่นและรสชาติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ แป้งมันสำปะหลังดัดแปลง เครื่องปรุงรส ส่วนประกอบในสารให้ความหวาน

แป้งมันสำปะหลังของบริษัท กรีนสยาม จำกัด รู้จักกันแพร่หลายภายใต้ชื่อ "อาจิกาม่า" และ "กรีนสยาม" มีคุณสมบัติดังนี้:-

 

(By Brabender based on 6% starch, dry basis with 450 ml. distilled water using 700 cmg. cartridge box)

 

ขนาดบรรจุ …

ด้วยระบบจัดการและความคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ทั้งในแง่คุณภาพและราคา


 

  • เว็บไซต์นี้ควรเปิดใน Microsoft Edge หรือ Google Chrome version 51.X (หรือสูงกว่า)